Czas mieszkańców
Czas
mieszkańców

Gry planszowe w Twojej Bibliotece


 • Opis projektu

  Zakup nowoczesnych gier planszowych

  W projekcie zakupionych zostanie około 85 sztuk gier planszowych, które zostaną włączone do zbiorów filii. Rodzaje i tematyka gier planszowych oraz konkretne tytuły zostaną uzgodnione wraz z Biblioteką w późniejszym czasie. Powinny one odpowiadać potrzebom i preferencjom osób odwiedzających Bibliotekę oraz lokalnych mieszkańców. Wstępnie ustalono iż asortyment gier obejmował będzie szeroki wachlarz pozycji, między innymi: gry dla dzieci, rodzinne, strategiczne, historyczne. Wśród wymienianych tytułów znajdą się m.in.: Carcassonne, Dobble, Jungle Speed, Scrabble, Robinson Crusoe, Takenoko, Koncept, Dixit, Timeline, Story Cubes, Pędzące Żółwie, Wsiąść do Pociągu, Kolejka, Red7. Ideą doboru gier jest znalezienie pozycji, które będą atrakcyjne dla różnych grup mieszkańców: dzieci, rodzin, młodzieży, seniorów. Wśród gier powinny znaleźć się także pozycje edukacyjne i historyczne, na przykład gry wydawane przez Instytut Pamięci Narodowej.

  W ramach tej części projektu zakupione zostaną także gry z przeznaczeniem do wykorzystania podczas planowanych turniejów lub konkursów. Po wybraniu tych gier konieczny będzie zakup po kilka sztuk, aby umożliwić równoczesną rozgrywkę.

  Zakup akcesoriów – koszulki na karty

  Ze względu na wykorzystanie kart w wielu grach planszowych, aby zapobiec ich szybkiemu zużyciu niezbędny jest zakup koszulek ochronnych na karty w różnych rozmiarach. Dzięki przedłużeniu ich żywotności możliwe będzie wykorzystanie gier planszowych w wielu kolejnych wydarzeniach oraz poprzez wielu mieszkańców i odwiedzających. W przeciwnym razie gry mogłyby ulec szybszej degradacji.

  Sugerowana jest w tym obszarze współpraca z wybranym dostawcą gier – tak by zapewnić odpowiednią liczbę sztuk dopasowaną do gier i ich zawartości.

  Spotkania planszówkowe – Wydarzenia dla mieszkańców

  Dla mieszkańców zorganizowanych zostanie dziesięć cyklicznych spotkań z grami planszowymi odbywających się w Miejskiej Bibliotece Publicznej W Czeladzi Filia Nr 2 Nowopogońska 227e, 41-250 Czeladź lub innym miejscu wyznaczonym przez Bibliotekę. Kilkugodzinne spotkania będą polegały na prezentacji gier i ich zasad oraz wspólnej grze. Będzie to okazja do poznania się, wspólnej integracji oraz dyskusji na różne tematy – w tym ogólne, jak i związane z grami. W spotkaniach będzie brało udział maksymalnie do około 20 osób, ze względu na możliwości infrastrukturalne Filii.

  Spotkania, w miarę zainteresowania, będą miały charakter tematyczny. To znaczy, zorganizowane mogą być wydarzenia ukierunkowane na rodziców i ich dzieci (gry dla dzieci i familijne), gry dla nastolatków (strategiczne i kooperacyjne), wieczór gier historycznych itp. Celem tego typu wydarzeń będzie zachęcenie różnych grup mieszkańców do odwiedzin oraz pokazanie szerokiej tematyki gier.

  Spotkania organizowane będą około raz na trzy lub cztery tygodnie, w miesiącach innych niż wakacyjne ze względu na przewidywaną frekwencję. Dokładny harmonogram zostanie określony w późniejszym czasie. Informacja o organizacji będzie ogólnodostępna za pośrednictwem strony internetowej Biblioteki Czeladź, w mediach społecznościowych oraz na miejscu, w Miejskiej Bibliotece Publicznej W Czeladzi Filia Nr 2, przy ul. Nowopogońskiej 227e, 41-250 Czeladź. Zastosowane zostaną także narzędzia promocyjne opisane w dalszym punkcie.

  Spotkania będą zorganizowane we współpracy Biblioteki z podmiotem/osobami mającymi doświadczenie w organizacji wydarzeń związanych z grami planszowymi. Rolą tych osób będzie zorganizowanie wydarzenia, udzielenie wsparcia w promocji, nauczenie uczestników zasad gry oraz wspólna gra i pomoc w porządkach po zakończeniu wydarzenia. W ramach współpracy organizatorzy przygotują także turnieje i konkursy – wraz z ich zasadami, sędziowaniem i innymi niezbędnymi elementami.

  Wnioskodawca projektu może potencjalnie być osobą realizującą to zadanie ze względu na doświadczenie, znajomość rynku i wielu gier.

  Zakup gier planszowych i książek jako nagród w planowanych konkursach i turniejach

  Spośród wszystkich planowanych spotkań przewidywane jest zorganizowanie dwóch wydarzeń o charakterze turnieju lub konkursu. W ramach projektu sfinansowane zostaną nagrody i upominki dla uczestników tych wydarzeń. Będą to książki oraz gry planszowe.

  Działania promocyjne

  W ramach projektu przewidziane zostały działania promocyjno-reklamowe, by zainteresować mieszkańców udziałem w wydarzeniach i skorzystaniem z oferty gier planszowych Filii. Przygotowane zostaną plakaty A3 lub A4 informujące o wydarzeniu, a także zakładki do książek dla użytkowników odwiedzających Bibliotekę. W ramach projektu koniecznie będzie sfinansowanie usług projektowania materiałów graficznych oraz usług plakatowania.

  Działania promocyjne zostaną w późniejszym czasie uzgodnione z Działem Promocji Biblioteki Czeladzkiej.

  Tablica informacyjna i naklejki

  Zgodnie z wymogami, konieczne jest oznakowanie realizacji projektu przy pomocy środków pochodzących z Budżetu Obywatelskiego. Projekt obejmować będzie więc przygotowanie, zakup i montaż odpowiedniej tabliczki informacyjnej oraz oklejenie gier planszowych, książek i materiałów promocyjnych wedle wymogów.

  Uzasadnienie dla realizacji propozycji zadania, ze wskazaniem korzyści i długofalowych skutków realizacji zadania:

  Gry planszowe to świetny sposób na rozrywkę połączoną z edukacją, integracją, czy dyskusjami. Planszówki pozwalają nam odłączyć się od elektronicznego świata, by nawiązać kontakt z innymi osobami, porozmawiać, czy wspólnie rozwiązać jakiś problem. Nic nie zbliża ludzi do siebie tak, jak wspólny cel do osiągnięcia ;-) Gry planszowe obecnie przeżywają swój Złoty Wiek. W ostatnich latach powstało wiele nowoczesnych propozycji, w tym pochodzących od polskich projektantów. W powstawanie gier zaangażowały się nawet podmioty takie, jak Instytut Pamięci Narodowej. Jest to odpowiedź na rosnące zainteresowanie grami planszowymi, szczególnie wśród młodszej części społeczeństwa.

  Cel projektu

  Ogólnym, bezpośrednim celem projektu jest udostępnienie mieszkańcom gier planszowych, wraz z miejscem do gry, jako interesującego i interaktywnego sposobu spędzania wolnego czasu łączącego integrację, rozrywkę, rozwój osobisty oraz elementy edukacji. Pośrednio, ideą projektu jest zainteresowanie mieszkańców tą formą wieloosobowej rozrywki jako rozwiązaniem nie tylko o charakterze zabawy, ale także stanowiącym okazję do uczenia się z gry i od uczestników nawzajem, wymiany doświadczeń i poglądów oraz będącym świetnym sposobem na zbliżenie do siebie pokoleń. Projekt powinien pokazać walory nowoczesnych gier, w odróżnieniu od znanych wszystkim klasyków takich, jak Chińczyk czy Eurobiznes, których wartość edukacyjna, kulturowa i społeczna jest znacznie niższa. Tak więc pośrednio projekt powinien doprowadzić do zbliżenia do siebie mieszkańców, pokonywania barier między pokoleniami, budowania wartości kulturowych oraz edukacji i rozwoju osobistego uczestników.

  Wpływ realizacji projektu na życie mieszkańców

  Realizacja projektu:

  • zachęci mieszkańców do wspólnej aktywności – nie tylko, jako pojedynczy, indywidualni uczestnicy określonego wydarzenia kulturalnego, ale także, jako pewna grupa i zespół, zachęcając tym samym do wzajemnej interakcji, rozmów, wymiany poglądów, strategii, dyskusji na tematy związane z grami i niezwiązane z nimi;

  • zachęci mieszkańców do integracji – wspólna gra oferuje uczestnikom więcej możliwości do wspólnej rozmowy i poznania się, co jest znacznie ułatwione przez sytuację i wręcz konieczne do gry, w przeciwieństwie do znaczących wydarzeń kulturowych takich, jak koncerty czy festiwale; w ten sposób projekt umożliwi lokalnej społeczności poznanie się, porozmawianie, nawiązanie nowych znajomości;

  • zwiększy różnorodność dostępnych lokalnych aktywności kulturalnych dla mieszkańców;

  • zwiększy zainteresowanie mieszkańców działalnością Biblioteki Czeladź i jej filii, w tym poznanie oferty oraz innych wydarzeń – wydarzenia będą okazją, by poznać miły personel Biblioteki, dowiedzieć się czegoś o księgozbiorach, odkryć inne możliwości i wydarzenia oferowane przez Bibliotekę;

  • wyrówna szanse w dostępie do gier planszowych, szczególnie dla osób o niższych dochodach – wiele gier planszowych ma wyższe ceny, co może stanowić barierę dla wielu uczestników;

  • będzie realizowała ideę nauki przez zabawę – okazja do nauczenia się czegoś ciekawego i przydatnego z gier planszowych, w tym: tematy historyczne, wiedza z zakresu geografii, przyrody, konieczność dbania o środowisko naturalne, możliwość ćwiczenia i rozwijania zdolności strategicznego myślenia, dedukcji, planowania, organizacji i zarządzania, w tym gospodarowania ograniczonymi zasobami.

  • podniesie standard usług Filii Biblioteki – dzięki atrakcyjniejszej i szerszej ofercie; po zakończeniu realizacji projektu możliwe będzie organizowanie kolejnych wydarzeń wedle potrzeb mieszkańców, co stanowić będzie szansę upowszechniania kultury w inny, rozrywkowy i interaktywny sposób. Będzie to także okazja do pokazania, że Biblioteka jest blisko mieszkańców i ich potrzeb.

   

  Atrakcyjność projektu

  Obecnie mieszkańcy dzielnicy aby zagrać w gry planszowe muszą zakupić je we własnym zakresie lub udać się do jednego z lokali, gdzie grę można wypożyczyć na miejscu. Tego typu lokalizacje umiejscowione są prawie wyłącznie w Katowicach, Gliwicach, Sosnowcu lub okolicznych miastach. Co więcej, lokale tego typu mają tak bardzo duże obłożenie, do tego stopnia, że niekiedy konieczna jest rezerwacja z tygodniowym wyprzedzeniem bądź nawet dwa lub trzy tygodnie wcześniej w przypadku weekendów. Konieczne wydaje się więc utworzenie miejsc do gry lub wypożyczania gier w innych miejscach. Pojedyncze osoby mają także niekiedy trudności ze znalezieniem grupy towarzyszy do gry.

  Projekt będzie odpowiadał na powyższe potrzeby mieszkańców poprzez udostępnienie mieszkańcom nowych gier planszowych. Wybrane zostaną bardzo dobre, wysoko oceniane i nagradzane tytuły, które swoja tematyką będą zgodne z przedstawionymi wyżej założeniami. Aby uniknąć szybkiego zużycia gier przewidziane jest zaopatrzenie się w koszulki ochronne. Umożliwi to grę przez długi czas zachowując jakość produktu.

  Ponadto, zorganizowane zostaną wydarzenia mające stanowić okazję do poznania innych mieszkańców i znalezienia partnerów do gry. Podczas spotkań gracze poznają zasady gry, co także stanowi atut. Niektóre gry planszowe mają dość długie instrukcje, pełne zasad, z którymi należy się zapoznać przed grą. Spotkania będą okazją do nauczenia się reguł w bardziej przystępny sposób, korzystając z doświadczeń i wiedzy realizatorów. Zaletą spotkań będzie organizacja wydarzeń różnego typu: dla dzieci i rodzin, dla starszych graczy. Atrakcyjność projektu wyraża się także w organizacji konkursów i turniejów, które będą szansą na wygranie nagród.

  Kluczowym czynnikiem dla atrakcyjności i sukcesu projektu jest zaangażowanie i wsparcie ze strony personelu Biblioteki, który jest otwarty na nowe pomysły i możliwości przeprowadzania wydarzeń planszówkowych, a także wyraża chęć zaangażowania się by uprzyjemnić czas lokalnej społeczności z różnych grup wiekowych. Pracujące tam osoby są bardzo uprzejme, otwarte i towarzyskie. Warto by mieszkańcy mieli okazję poznać personel Filii i jego gościnność oraz wspólnie zawalczyć z planszówkowymi smokami ;-)


  Pobierz plakat promocyjny
 • Lokalizacja projektu

  Biblioteka Miejska w Czeladzi Filia Nr 2, przy ul. Nowopogońskiej 227e

 • Załączniki do pobrania

  Brak załączników

Koszt projektu

23 000,00 zł


Status

Projekt zweryfikowany


Kod projektu

3/BO/20


Autor projektu

Rafał Gonciarz


Pobierz plakat promocyjny

PDF

Podziel się z innymi

Ładowanie...