Czas mieszkańców
Konsultacje

Inwestycje


Inwestycje

Regulamin udziału w głosowaniu

 1. Konsultacje społeczne trwają od godz. 00.00 21 stycznia 2021 r. do godz. 23.59 04 lutego 2021 r.
 2. Pod głosowanie poddane zostaną propozycje inwestycji, które mogą zostać zrealizowane w 2021 roku.
 3. Uprawniony do udziału w konsultacjach jest każdy mieszkaniec Czeladzi, według kryterium zamieszkania, określonego na podstawie oświadczenia głosującego zawartego w ankiecie do głosowania.
 4. Każdy mieszkaniec może wybrać jedną inwestycję.
 5. Przed oddaniem głosu, należy zapoznać się z regulaminem konsultacji społecznych.
 6. Aby oddać głos należy podać imię i nazwisko, adres, PESEL oraz wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych.
 7. Głos oddaje się poprzez zaznaczenie w formularzu jednej wybranej inwestycji.
 8. Głos uważa się za nieważny, jeżeli został oddany:
  • przez osobę, która nie jest mieszkańcem Czeladzi,
  • przez osobę, która nie wyraziła zgody na przetwarzanie jej danych osobowych,
  • po upływie terminu przewidzianego na przeprowadzenie głosowania,
  • więcej niż raz.

Oświadczenia

 1. Oświadczam, że zapoznałem się z regulaminem konsultacji społecznych i akceptuję ich warunki.
 2. Oświadczam, że zamieszkuję na terenie Miasta Czeladź, a podane przeze mnie dane są zgodne z prawdą.
 3. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procedury konsultacji społecznych, zgodnie art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L z 04.05.2016 r., Nr 119). Administratorem danych osobowych jest Burmistrz Miasta Czeladź z siedzibą w Czeladzi, przy ul. Katowickiej 45, 41-250 Czeladź, tel. 32 763 79 00, email: czeladz@um.czeladz.pl, BIP: bip.czeladz.pl.
 4. Administrator Danych Osobowych wyznaczył Inspektora Ochrony Danych z siedzibą w Urzędzie Miasta Czeladź, ul. Katowicka 45, 41-250 Czeladź, tel. 32 763 79 79;
 5. Przyjmuję do wiadomości, że podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji procedury konsultacji społecznych, jak również, że mam prawo wglądu do swoich danych i ich poprawiania. Dane będą przechowywane nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania.

Klikając poniższy przycisk akceptujesz powyższy regulamin i oświadczenia

Zamknij ankietę
 • Opis projektu

  Która z poniższych inwestycji powinna być zrealizowana w pierwszej kolejności?

  Stworzenie nowoczesnego placu zabaw w Parku Grabek – Park Grabek to wizytówka naszego miasta. Mieszkańcy wypoczywający na jego terenie mogą podziwiać uroki przyrody w otoczeniu malowniczego akwenu wodnego, posłuchać dobrej muzyki w odnowionym amfiteatrze, a już wkrótce będą mieli dosłownie rzut kamieniem do zmodernizowanego basenu odkrytego. Czego brakuje w Parku Grabek? Nowoczesnego placu zabaw, który dorównałby innym tego typu obiektom w Czeladzi. Może więc zagłosujecie na nowy plac zabaw w Parku Grabek?

  Stworzenie Skweru i Tężni Solankowej przy Alei Rodów Czeladzkich – do tej pory na terenie naszego miasta powstały dwie tężnie solankowe, które cieszą się ogromną popularnością wśród czeladzian. Ostatnie miesiące pokazały jak ważne jest dbanie o swoje zdrowie i odporność, więc może chcielibyście, żeby w naszym mieście powstawał kolejny obiekt tego typu wraz z niewielkim skwerem?

  Zagospodarowanie placu przy ulicy Betonowej – całkiem niedawno na tzw. „Betonach” otwieraliśmy nowoczesny plac zabaw. Jednakże, dostrzegamy potrzebę dalszego upiększania tego terenu. Co powiedzielibyście, gdyby wokół placu pojawiły ławeczki, kosze na śmieci albo ścieżki mineralne? Byłoby pięknie prawda?

  Budowa skateparku w Parku Prochownia – jazda na wrotkach, deskorolce czy hulajnodze cieszy się ogromną popularnością wśród młodzieży. Tę formę aktywności fizycznej warto uprawiać w specjalnie do tego przystosowanych miejscach, takich jak otwarty latem na terenie Parku Grabek skatepark. Co powiedzielibyście na kolejny tego typu obiekt w naszym mieście, tym razem w Parku Prochownia?
   

 • Załączniki do pobrania

  Brak załączników

Data rozpoczęcia

21.01.2021


Data zakończenia

4.02.2021


Kategoria

Inwestycje


Autor konsultacji

Miasto Czeladź


Podziel się z innymi

Ładowanie...