• Czas mieszkańców
 • Czas mieszkańców
PoWtŚrCzPtSoNd
010203
04050607080910
11121314151617
18 192021222324
252627282930

Poniedziałek, 18 września, 2017

Składanie projektów

Od poniedziałku, 18 września będzie można składać propozycje zadań do Budżetu Obywatelskiego 2018.

W tym roku do dyspozycji mieszkańców przeznaczono dokładnie 526 079,23 zł.

Zgodnie z uchwałą nr XXVII/364/2016 Rady Miejskiej w Czeladzi z dnia 23 czerwca 2016 r. w sprawie utworzenia Budżetu Obywatelskiego w Mieście Czeladź, ze środków Budżetu Obywatelskiego mogą być finansowane zadania, należące do zadań własnych gminy, m. in. w zakresie:

 • działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych, np. budowa, rozbudowa lub remont dróg, chodników, elementów architektury, stanowiących własność Miasta Czeladź,
 • działalności charytatywnej,
 • podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej,
 • działalności na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego,
 • kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego,
 • promocji i organizacji wolontariatu,
 • edukacji, oświaty i wychowania,
 • działalności w sferze kultury fizycznej i turystyki,
 • ochrony przyrody, w tym zieleni miejskiej,
 • porządku i bezpieczeństwa publicznego.

Mapa terenów miejskich, na których mogą być realizowane zadania w ramach Budżetu Obywatelskiego wyłożona będzie do wglądu w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami, którego obecną siedzibą jest hala MOSiR.

Propozycje zadań należy zgłaszać w terminie od 18 września 2017 r. do 6 października 2017 r. na formularzu, stanowiącym Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 256/2017 Burmistrza Miasta Czeladź z dnia 31 sierpnia 2017 r.:

osobiście w:

 • siedzibie Wydziału Promocji Miasta, Kultury i Współpracy z Zagranicą Urzędu Miasta w Czeladzi, przy ul. Dehnelów 45 (Galeria Sztuki Współczesnej „Elektrownia”), w godzinach pracy urzędu: poniedziałek od 7.30 do 17.00, wtorek – czwartek od 7.30 do 15.30, piątek od 7.30 do 14.00
 • kancerlarii Urzędu Miasta w Czeladzi, której tymczasową siedzibą jest hala MOSiR, w godzinach pracy urzędu: poniedziałek od 7.30 do 17.00, wtorek – czwartek od 7.30 do 15.30, piątek od 7.30 do 14.00
 • listownie pod adres: Urząd Miasta Czeladź, Wydział Promocji Miasta, Kultur i Współpracy z Zagranicą, ul. Dehnelów 45, 41-250 Czeladź – z dopiskiem „Budżet Obywatelski”,
 • pocztą elektroniczną pod adresem info@obywatelski.czeladz.pl z tematem wiadomości „Propozycja zadania - Budżet Obywatelski 2018” (dokument będzie stanowił skan oryginalnego formularza).

WAŻNA INFORMACJA: PRZYPOMINAMY, ŻE KAŻDY PROJEKT, KTÓRY MA ZWIĄZEK Z WYKORZYSTANIEM GRUNTU, MUSI BYĆ ZGODNY Z MIEJSCOWYM PLANEM ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO. ZADANIA, FINANSOWANE Z TEGO PIENIĘDZY Z BUDŻETU OBYWATELSKIEGO MOGĄ BYĆ REALIZOWANE WYŁĄCZNIE NA TERENACH, NALEŻĄCYCH DO MIASTA CZELADŹ.

Ładowanie...