Czas mieszkańców
Konsultacje

Zmiana nazwy ulic i osiedli


Wybór nazwy osiedla / ulicy

1. Nowa nazwa osiedla Piotra Dziekana

Osiedle DziekanaOsiedle Czesława MiłoszaOsiedle Na Piaskach

2. Nowa nazwa osiedla Jana Musiała

SaturnZarzecze

3. Nowa nazwa ulicy „Mariana Buczka”

SosnowaZaleśnaHenryka Grabowskiego

4. Nowa nazwa ulicy „35-lecia PRL”

NiepodległościWierzbowaŚwitowska

5. Nowa nazwa osiedla Marcelego Nowotki

Nowe MiastoCentrum

Regulamin udziału w głosowaniu

 1. Głosowanie trwa od godz. 00.00 03 lipca 2017 r. go godz. 23.59 07 lipca.
 2. Pod głosowanie poddane zostaną następujące nazwy ulic i osiedli: ul. Mariana Buczka, ul. 35-lecia PRL, osiedle Piotra Dziekana, osiedle Jana Musiała, osiedle Marcelego Nowotki.
 3. Uprawniony do głosowania jest każdy mieszkaniec Czeladzi, według kryterium zamieszkania, określonego na podstawie oświadczenia głosującego zawartego w ankiecie do głosowania.
 4. Każdy mieszkaniec może oddać jeden głos w każdej z 5 ankiet.
 5. Przed oddaniem głosu należy zapoznać się z regulaminem głosowania.
 6. Aby oddać głos należy podać imię i nazwisko, adres, PESEL oraz wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych.
 7. Głos oddaje się poprzez zaznaczenie w formularzu głosowania nazwy ulicy lub osiedla.
 8. Głos uważa się za nieważny, jeżeli głos został oddany:
  • przez osobę nie będącą mieszkańcem Czeladzi,
  • przez osobę, która nie wyraziła zgody na przetwarzanie jej danych osobowych,
  • po upływie terminu przewidzianego na przeprowadzenie głosowania,
  • więcej niż raz.

Oświadczenia

 1. Oświadczam, że zapoznałem się z regulaminem głosowania i akceptuję jego warunki.
 2. Oświadczam, że zamieszkuję na terenie Miasta Czeladź, a podane przeze mnie dane są zgodne z prawdą.
 3. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procedury Budżetu Obywatelskiego zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.2016.922 tj.). Administratorem danych osobowych jest Burmistrz Miasta Czeladź z siedzibą w Czeladzi, przy ul. Katowickiej 45. Przyjmuję do wiadomości, że podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji procedury Budżetu Obywatelskiego, jak również, że mam prawo wglądu do swoich danych i ich poprawiania. Dane będą przechowywane nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania.

Klikając poniższy przycisk akceptujesz powyższy regulamin i oświadczenia

Zamknij ankietę
 • Opis projektu

  Ankiety dotyczące zmian nazw osiedli i ulic

 • Załączniki do pobrania

  Brak załączników

Data rozpoczęcia

3 lipca, 00:00


Data zakończenia

7 lipca, 23:59


Kategoria

Infrastruktura


Autor konsultacji

UM Czeladź


Podziel się z innymi

Ładowanie...